zakelijk financering

ZakelijkFinanciering

In de afgelopen jaren merken wij dat er nog steeds een drempel is tussen de klant en een bank wanneer er behoefte is in financiering. De banken gaan steeds meer onlinewerken en willen in de meeste gevallen geen persoonlijk gesprek. Hierdoor wordthet voor uw lastig om via de banken financiering aan te vragen.

Het financieren vaneen bedrijf is soms een complexe materie. Natuurlijk betaalt u de kosten hetliefst uit eigen zak, maar zakelijk gezien is dat bijna onmogelijk om vol tehouden. Vrijwel elke organisatie krijgt te maken met vreemd vermogen.Wij hebben ruim 15jaar ervaring in het aanvragen van zakelijke financieringen.

Wij voeren met u een persoonlijk gesprek die de banken steeds minder vaak doen. Na aanleidingvan ons gesprek zullen wij de aanvraag voor u zorgdragen. Klanten die te laat of helemaal niet betalen, het is de nachtmerrie van elke ondernemer. Deze uitstaande facturen kunnen er zomaar voor zorgen dat jij bepaalde investeringenniet kunt doen of zelfs in de financiële problemen terecht komt.

Dit kun je afdekken via een bedrijfskrediet waardoor je tijdelijk even rood kunt staan, maar je kunt ook kiezen voor factoring. Je onderneming gaat dan geen lening aan maar verkoopt (het pandrecht op) de factuur. Door de factuur over te dragen aan een factoring maatschappij heb jij direct je geld en dragen zij het betalingsrisico.

Verschillende vormen van factoring

Factoring kan op meerdere manieren worden ingevuld. Wat bij elke maatschappij identiek is, is dat zij (een deel van) de openstaande facturen voorfinancieren. In veel gevallen is dit maximaal negentig procent. Hoe de dienst verder wordt ingevuld, is aan de factormaatschappij zelf. Zo zijn er aanbieders die het debiteuren beheer en eventueel het risico dat de klant helemaal niet betaalt van je overnemen. Maar er zijn ook partijen die helemaal niet zitten te wachten op interactie met jouw klanten en zodoende uitsluitend de facturen willen voor financieren.

Deze vorm van factoring is in Amerika, waar het is ontstaan, heel gebruikelijk. In Nederland is deze vorm van debiteuren financiering nog niet heel bekend, maar langzamerhand verovert het ook ons land. Dit komt vooral omdat er inmiddels verschillende varianten zijn, waardoor het voor een grotere groep ondernemers interessant kan zijn.

Wat zijn de voorwaarden bij factoring?

Waar factoring voorheen alleen voor de grotere concerns beschikbaar was, is het nu ook toegankelijk voor het midden- en kleinbedrijf. Al zijn er wel bepaalde voorwaarden waar de facturering aan moet voldoen. De meeste factorbedrijven werken bijvoorbeeld niet met deel- of termijnfacturen. Ook zijn goederen of diensten die vooraf worden gefactureerd doorgaans niet geschikt.

Verder kan het zijn dat de factormaatschappij alleen de facturen richting zakelijke klanten wil overnemen. Lever je aan consumenten, dan is het aantal partijen dat wil samenwerken dus een stuk kleiner.

Zijn er ook nadelen?

Dat factoring diverse voordelen heeft, is inmiddels wel duidelijk. Maar net als bij elke andere zakelijke financiering kleven er ook nadelen aan. Naast het feit dat het gemiddeld genomen duurder is dan een bankkrediet, kan het ook slecht vallen bij je klanten. Zo kunnen zij denken dat het momenteel slecht gaat met jouw onderneming of dat je in geldnood zit. Ook zijn er mensen die het vervelend vinden om een factuur te krijgen via een factormaatschappij in plaats van direct van jou.

Vanwege het uitbesteden van de debiteuren, worden factormaatschappijen wel eens vergeleken met incassobureaus. En hoewel er de nodige overeenkomsten zijn – in beide gevallen worden debiteuren opgeroepen om de openstaande facturen te betalen – zijn er grote verschillen.

Het belangrijkste verschil is dat een factormaatschappij de facturen vrijwel direct uitbetaalt, terwijl een incassobureau pas in actie komt zodra een debiteur de betalingstermijn heeft overschreden. Ook is een incassobureau fors duurder om in te schakelen omdat er een dwangbevel moet worden.