dienstverlening

Onze advisering

De dienstverleningdie wij voorstaan betekent optimale openheid en duidelijkheid. In onze dienst verleningsdocumenten hebben wij onze dienstverlening voor u vastgelegd. Hierin staat onder andere omschreven wat u, als relatie, van ons kunt verwachten op het gebied van onze werkwijze, onze producten en onze beloning. Ook staat omschreven wat wij van u, als relatie, verwachten. Naast ons algemene dienstverlenings document zijn er door de overheid voor de volgende activiteiten aparte dienstverleningsdocumenten voorgeschreven:

WSAA Algemene Voorwaarden

WSAA Tarievenoverzicht
WSAA Dienstenwijzer
WSAA Privacyverklaring
WSAA Vergelijkingskaart Risico's Afdekken

Voor u als ondernemer is het ook essentieel van belang dat het risico oparbeidsongeschiktheid goed afgedekt is door middel van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Voor al die zaken geldt dat eventuele pakket oplossingen soms extra korting op de premie kunnen genereren.

Verzekeringsmogelijkheden:

We noemen een aantal verzekeringendie u als ondernemer tegen kunt komen.

Verzekeringen voor uw bedrijfspand

Door een storm, brand of inbraak kunt u bedrijfspand grote schadeoplopen. U kunt uw verzekeren tegen schade aan uw pand, maar ook tegen schadeaan computers en elektronica, machines, eigenaren[ of huurdersbelang. Ookde inventaris, de voorraad en goederen kunne schade oplopen.

Hiervoor zijn de volgende verzekeringen mogelijk:


•        Opstalverzekering
•        Elecetronica verzekering
•        Machinebreukverzekering
•        Inventarisverzekering
•        huurderbelangverzekering

Verzekeringen voor bedrijfscontinuïteit

Naast de fysieke schade aan uw pand , inventaris en goederen, kunnen ook bedrijfsprocessen stil komen te liggen. Dit kan (tijdelijk) inkomstenverliestot gevolg hebben. Om uw bedrijf zo snel mogelijk operationeel en bereikbaar te krijgen moet u soms veel kosten maken. Een bedrijfsschadeverzekering dekt vrijwel al deze kosten. Ook de reconstructiekosten (kosten die u maaktvoor het herstel van administratie en het opbouwen van het klantenbestand)vallen hieronder.

Verzekeringen die betrekking kunnen hebben op het bedrijfsproces:

•        Bedrijfsschadeverzekering
•        Reconstructieverzekering
•        Extra kostendekking
•        Machinebreukbedrijfsschadeverzekering
•        Cyberrisicoaverzekering
•        Ziekteverzuimverzekering
•        Arbeidsongeschiktheidsverzekering
•        Collectieve ongevallenverzekering
•        Zorgverzekering 

Vervoer en transport

Voor een personenauto van de zaakof , bestelauto of -bus, vrachtauto en werkmaterieel zoals een heftruck kunt u verzekeren met een verzekering voor vervoer. Dat kan zijn het vervoermiddelzelf ( casco) of de aansprakelijkheid ( WA). Ook het transport of verblijf vangoederen kunt u verzekeren met een goederentransportverzekering. 

AOV

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) dekt de financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid. Een arbeids ongeschiktheids verzekering is een belangrijkeverzekering voor ondernemers.

De verzekeraars baseren hun premiedus op bovenstaande kenmerken. Om de beste deal voor uw autoverzekering te kunnen vinden hebben we deze gegevens nodig. Wij gaan dan op zoek naar deverzekering die het beste in de gegeven situatie past. Voor de duidelijkheid noemen we de bekendste vormen , en wat ze inhouden:

•        WA (wettelijk aansprakelijkheid)

Dit is de basisdekking en de goedkoopste. De schade die u met uw auto veroorzaakt aan derden wordt vergoed, maar niet de schade aan de eigen auto.

•        WA Beperkt Casco

Naast de WA dekking wordt nu ook de schade aan de eigen auto vergoed bij o.a. brand,diefstal, storm en ruitbreuk. Schade aan uw eigen  auto die u zelf hebt veroorzaakt (door bijvoorbeeld een aanrijding) wordt niet vergoed.

•        WA Volledig Casco (All Risk)

Alles wat onder beperkt casco valt wordt vergoed, maar nu wordt ook alle schade aande eigen auto vergoed.

•        Ongevallen en Schadeverzekering voor inzittenden

Deze aanvulling op uw auto of motor verzekering dekt een vast verzekerd bedrag datwordt uitgekeerd bij overlijden of blijvende invaliditeit ten gevolgen van een ongeval. De svi betaalt ook nog o.a  schade aan kleding en vervoerde goederen.

Rechtsbijstand

Dezeaanvulling dekt rechtshulp bij schade die niet eenvoudig te verhalen is, ofwaarvan u niet weet of u wel aansprakelijk bent. Er zijn verschillende vormen. Verhaalsbijstand , Verkeersbijstand of Motorrijtuigrechtsbijstand.

Opstal- en inboedelverzekering

Een opstalverzekering(woonhuisverzekering) is verplicht voor iedereen die een hypotheek heeft. Maarook zonder een hypotheek is het natuurlijk verstandig om uw woonhuis enopstallen te verzekeren!

De premie voor een opstalverzekering bepalen de verzekeraars aan de hand vanonder andere herbouwwaarde van de opstal, bouwaard en ligging, maar ook wordt gekeken naar bijvoorbeeld het soort dakbedekking (pannen - mastiek - riet). Tevens is de maatvoering van het pand belangrijk voor het bepalen van de herbouwwaarde. Om de beste verzekering voor u te berekenen hebben wij deze gegevens dan ook nodig. Wij gaan dan op zoek naar de verzekering die het beste bij uw persoonlijke situatie past.

Inboedelverzekering

De inboedelverzekering geldt voor alles wat u in huis hebt, Het zijn de zaken die de inrichting van uw huis vormen, en dat gaat ver. Want ook alle zaken die in kasten en laden zijn opgeborgen dienen meegeteld te worden.  Dan zijn er nog zaken zoals verzamelingen, antiek ,kunst of sieraden en (mobiele)audio-visuele apparatuur/electronica.

Hiervoor zijn speciale dekkingen binnen de inboedelverzekering mogelijk, maarook aparte kostbaarhedenverzekering of buitenshuisdekking bieden mogelijkheden.

Inboedelwaarde

Voor het bepalen van de waarde van uw inboedel bestond de mogelijkheid een inboedelmeter te gebruiken. Verzekeraars maken steeds meer gebruik van data-bestanden die per adres ( combinatie; postcode /huisnummer) een waarde genererendie wordt verzekerd. ( soms wordt deze waarde niet op de polis vermeld). Binnendie verzekerde garantie geldt dan dekking tot enkele maximale bedragen voor audio-visuele apparatuur, kostbaarheden en verzamelingen. reparaties, de verzekering en natuurlijk ook de kosten van dit allemaal. Financial lease is alleen mogelijk voor ondernemers met een actief KvK-nummer en biedtmogelijkheden tot investeringsaftrek.

Full operational lease betekenis

Bij fulloperational lease, of full-service operational lease, blijft deleasemaatschappij eigenaar van het leaseproduct. Dat betekent dat de leasefiets niet op de balans van het bedrijf komt, zodat u werkkapitaal vrij kunt houden.Dat betekent ook dat u niet in aanmerking komt voor investeringsaftrek.

All inclusive: geen verborgen kosten

Belangrijker is nog dat bij full operational lease alle kosten die voortkomen uit het gebruik van de auto in het leasecontract worden opgenomen. Denk aan rente en afschrijving, onderhoud en reparatie, schade, verzekering, kosten voor pech hulp onderweg en vervangend vervoer. Het maandbedrag van full(-service) operational lease is dus een all inclusive bedrag waarbij u achteraf niet voor extra (onverwachte)kosten komt te staan.

Full operational lease in het kort:

Alles zit in het maandbedrag: geen extra kosten service, onderhoud, reparatie, verzekering en pechhulp onderweg is allemaal geregeld leasefiets niet opde balans van het bedrijf, dus meer werkkapitaal vrij