bedrijfsrisico

Bedrijfsrisico

Als ondernemer bent u op zoek naar nieuwe kansen, nieuwe klanten en soms nieuw personeel! U neemt risico’s. Van sommige van deze risico’s weet u dat u deze niet wilt of kunt dragen. Die zijn te groot of vormen een bedreiging voor de continuatie van de onderneming. Deze risico’s wilt u dan het liefst verzekeren. Samen met u brengen wij dit soort risico’s in kaart.

We kijken samen met u welke risico’s u nu wel en welke u niet wilt dragen of welke u juist móet dragen. Juist de beoordeling van uw bezit, of het nu panden, voorraad of inventaris is, is voor u van groot belang. Maar ook uw verantwoordelijkheid naar derden of naar uw personeel toe, is van groot belang. Al deze zakenverdienen de aandacht en dienen ook tijdens de looptijd van uw contracten up-to-date te blijven. Voor alle ondernemers, ZZP-er of MKB-er , vinden wij verzekerings oplossingen die passen bij de behoefte.

De kwaliteit en prijs wordt vooraf met u afgestemd. Wij doen er alles aan om een langdurige relatie te ontwikkelen. Als het om de verzekerings oplossingen gaat, is ereen keuze uit een groot aantal aanbieders die daarvoor weer hun assortiment specifieke producten hebben.

Dit kan gaan om brand verzekeringen, maar ook zaken als bedrijfsschade- , auto-, wagenpark- , bestelauto-, transport-, aansprakelijkheid- , CAR- of Milieuschadeverzekering behoort tot mogelijkheden. Voor personeels voorzieningen is dezelfde keuze op het gebied van Verzuim-, WIA- en ook ongevallenverzekeringen.

Schade aan derden

•        Bij de uitoefening van uw bedrijf kan er directe materiële of financiële schade worden toegebracht aan derden of aan eigendommenvan derden. Deze schade wordt gedekt door een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. 

•        Een andere categorie van schade is zuiverevermogensschade. Dit is de schade die een derde lijdt door het missen van inkomsten. Als u een adviserend beroep of bedrijf hebt, is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van toepassing

•        Voor bestuurders, commissarissen en toezichthouders bestaat er een speciale bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Bestuurdersworden in toenemende mate persoonlijk aansprakelijk gesteld. Dat kan een flinke aanslag betekenen op het privévermogen. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is dit risico goed verzekerd. 

Bedrijfsrechtsbijstand

Gelijk hebben en gelijk krijgen is helaas niet altijd hetzelfde. Als u een conflict krijgt met een personeelslid, klant of leverancier, kunnen de kosten voor een advocaat soms hoog oplopen. Meteen rechtsbijstandverzekering voor uw bedrijf bent u verzekerd van juridischadvies